Historie

Sport en spel sinds 1973

De allereerste Jeugdsportdag in 1973

De Jeugdsportdag vindt zijn oorsprong in het begin van de jaren zeventig. De voormalige voetbalclub Duinranders bestond 25 jaar in 1973. In het kader hiervan werd er een feestcommissie in het leven geroepen, welke ‘iets speciaals’ voor de jeugd diende te organiseren. Gekozen werd voor een sport- en speldag op het eigen complex. De rond 50 jeugdleden van de Duinranders beleefden de dag van hun leven, het plezier straalde er aan alle kanten vanaf. Reden genoeg voor het toenmalige bestuur om dit evenement elk jaar op de agenda te zetten.

Al gauw mochten de broers en zussen van de voetbal jeugdleden ook aan dit gezellige evenement meedoen, waarna de Jeugdsportdag begin jaren tachtig voor alle kinderen uit de omliggende gemeenten toegankelijk werd. Omstreeks deze tijd koos de feestcommissie er eenduidig voor hun activiteiten uitsluitend tot dit jaarlijkse gebeuren te beperken. De fusie tussen de voetbalclubs Duinranders en Schoorl in 1990 bracht hierin geen verandering.

De jaren 90

Halverwege de jaren negentig kwam het voortbestaan van de Jeugdsportdag ernstig in het geding. In een tijdsbestek van drie jaar werd de gemeentelijke subsidie tot nihil gereduceerd. De opgebouwde reserves slonken snel, waardoor men genoodzaakt was sponsors te zoeken om de Jeugdsportdag te kunnen blijven organiseren. Het merendeel van de Schoorlse en Groetse ondernemers erkende het belang van dit lokale evenement en was bereid de Sportdag in geld of natura te sponsoren. Het bestaansrecht van de Jeugdsportdag was opnieuw verzekerd.

Het verloop van de dag zelf is gedurende de afgelopen 50 jaar met zijn tijd meegegaan. In het prille begin bestond de dag uit drie series van drie verschillende spellen, telkens door een pauze onderbroken. Door de enorme toename van het aantal deelnemers werd al snel gekozen voor twee aparte tienkampen: een voor de jongere en een voor de oudere deelnemers, met voor beiden soortgelijke activiteiten.

Begin jaren negentig werd duidelijk, dat de ouderen meer uitdaging in de spellen nodig hadden. De oudere tienkamp werd vervangen door een intensievere zeskamp, waar spektakel en niet alledaagse onderdelen voorop staan en mechanisatie een steeds belangrijkere rol is gaan spelen. Hierdoor trekt de Jeugdsportdag ook nu nog rond de 90 kinderen, welke deze lokale topdag keer op keer intens beleven. Het goede weer heeft hier ongetwijfeld ook aan bijgedragen. Sinds 1973 heeft men slechts twee keer naar de Blinkerd uit te hoeven wijken.

De toekomst van de Jeugdsportdag

In de huidige tijd van computers en smartphones blijft fysiek bewegen en een vorm van sociale verbondenheid van wezenlijk belang. Gezien het grote aantal sponsors en enthousiaste vrijwilligers, die elk jaar weer bereid zijn hun bijdrage te leveren, maar vooral ook gezien de vele blijde gezichten van alle kinderen, die telkens weer hun grenzen verkennen en verleggen, ziet het huidige bestuur de toekomst van de Jeugdsportdag vol vertrouwen tegemoet. Het is en blijft een fantastisch evenement, waar wij met zijn allen trots op mogen zijn en nog jaren veel plezier aan zullen beleven!

|

Hoe we het zelf zien

Het verloop van de dag zelf is gedurende de afgelopen 50 jaar met zijn tijd meegegaan.

Het is en blijft een fantastisch evenement, waar wij met zijn allen trots op mogen zijn en nog jaren veel plezier aan zullen beleven!

In de huidige tijd van computers en smartphones blijft fysiek bewegen en een vorm van sociale verbondenheid van wezenlijk belang.